منوی عمودی


بادمجان قلمی تورمالین

   
  •  

  بادمجان قلمی تورمالین

   

   
   
  • - واریته استاندارد
  •  
  • - مناسب کشت در مناطق معتدل و گرم
  •  
  • - یکنواختی سایز و شکل میوه
  •  
  • - میوه های باریک، بلند و کشیده به طول 30-35 سانتیمتر
  •  
  • - محصول دهی 80 روز پس از انتقال نشاء
  •  
  • - میوه هایی با رنگ مشکی براق با مغز متراکم و طعم عالی
  •  
  • - باردهی بالا