درباره سرو زیست پویا

در پی سياستگذاری شركت های مطرح توليد كننده بذر در دنيا مبنی بر قطع توليد بذور استاندارد يا OP و حضور شركت های بسته بندی كننده يا Packer در سال های اخير در بازار منطقه، به علت نياز بازار و مشاهده مشكلات متعدد از جمله عدم يكنواختی، خلوص و ديگر مسائل و از سوی ديگر مساعد بودن شرايط توليد بذر استاندارد در كشور از لحاظ تنوع كشت، تنوع آب و هوايی و هزينه كمتر، برند پويا بذر يا POOYA SEEDS در سال 1390 با هدف تهيه، توليد و عرضه بذور صيفی به ثبت رسيد.
در گام اول ارقام مرغوب و مورد تاييد صيفی جات از توليد كنندگان داخلی خريداري شد و در برند پويا سيد عرضه گرديد و از سال 1393 سايت توليد بذر پويا سيد در نزديكي مشهد تاسيس شد و با استفاده از كارشناسان مجرب و عقد قرارداد با كشاورزان متخصص اقدام به توليد بذور صيفی نمود.


اهداف مجموعه توليد بذر پويا POOYA SEEDS
- توليد بذور OP سازگار با شرايط آب و هوايی منطقه و خلوص بالا از طريق انتخاب مناطق ايزوله جهت توليد ارقام مختلف.
- نظارت بر مراحل كاشت، داشت و برداشت و مخلوط كشی و حذف صفات نامطلوب.
- اليت گيری و انتخاب برگزيده ها جهت رسيدن به صفات مطلوب.
- شناسايی ارقام بومی محصولات مختلف و خالص سازی و تكثير آنها به روش استاندارد.
- امكان تهيه بذور استاندارد يا OP با قيمت مناسب تر و كيفيت بالاتر در مقايسه با ارقام مشابه وارداتی برای كشاورزان.


چشم انداز آينده مجموعه توليد بذور پويا سيد POOYA SEEDS
- ايجاد لاين های خالص از ارقام استاندارد موجود در بازار و همچنين ارقام محلی و بومی محصولات مختلف صيفی جات در كشور.
- اقدام به توليد بذور هيبريد با بهره گيری از دانش بومی و ارقام و لاين های خالص شده موجود.