منوی عمودی


فلفل دیماز(شیرین)

  •  

  فلفل دیماز (شیرین)

   

   
   
  • - واریته استاندارد
  •  
  • - بوته بلند و بسیار پربار
  •  
  • - میوه های کشیده با اندازه متوسط 30 سانتیمتر
  •  
  • - محصول دهی 60-50 روز پس از انتقال نشاء
  •  
  • - میوه ها به رنگ سبز روشن با طعم شیرین مناسب تازه خوری