منوی عمودی


فلفل تند پویا

  •  

  فلفل تند پویا

   

   
   
  • - واریته استاندارد
  •  
  • - بوته متوسط
  •  
  • - باردهی بالا و مستمر
  •  
  • - میوه های تند به رنگ سبز تیره
  •  
  • - مناسب جهت مصارف تازه خوری، صنعتی و ادویه خوری
  •  
  • - عملکرد بالا
  •  
  • - محصول دهی 60 - 50 روز پس از انتقال نشاء