منوی عمودی


گوجه فرنگی سوپر پویا

  •  

  گوجه فرنگی سوپر پویا

   

   
   
  • - واریته استاندارد و میان رس
  •  
  • - بوته بزرگ و قوی
  •  
  • - میوه سفت و گرد مناسب مصارف صنعتی

  - ميوه ها با متوسط وزن 160-180 گرم

  •